Komunikat w sprawie nauki zdalnej

przez | 26 października 2020

Szanowni Rodzice, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez premiera i zaleceniami dotyczącymi funkcjonowania szkoły informuję, że od 26 października br. :

1. Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

2. Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej uczą się bez zmian zgodnie z nowym planem lekcji.

3. Świetlica szkolna będzie otwarta w godzinach od 7.00 – 16.00

4. Klasy 4 – 8 do 8 listopada przechodzą na naukę zdalną:

Zajęcia będą realizowane w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Uczniowie mają obowiązek łączenia się z nauczycielem przez platformę Classroom i pracy on-line. Brak aktywności ucznia na zajęciach będzie odnotowany w dzienniku jako nieobecność. O ewentualnych zmianach w planie lekcji uczniowie klas 4 – 8 będą informowani przez wychowawców drogą e-mailową lub przez platformę Classroom – lekcja wychowawcza.

5. Dzieci i młodzież do 16 r.ż. nie mogą się samodzielnie przemieszczać w godzinie od 8 – 16. Zasada ta nie obowiązuje:

dzieci klas 1-3, które idą do szkoły i wracają z niej do domu, w weekendy.

6. Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły.

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Z poważaniem

Dyrektor ZSS w Roczynach

Andrzej Kojder