WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8 I ICH RODZICÓW !!!

przez | 9 maja 2021

Ósmoklasiści egzaminy rozpoczną 25 maja (wtorek) od sprawdzianu z języka polskiego26 maja (środa) przystąpią do egzaminu z matematyki, a 27 maja (czwartek) czeka ich sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 16 czerwca do 18 czerwca 2021 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r. Do 8 lipca wyniki, zaświadczenia  informacje zostają przekazane do szkoły. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to 9 lipca 2021 r.

REKRUTACJA RUSZA W POŁOWIE MAJA

Jeszcze zanim uczniowie przystąpią do egzaminów, rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich (liceów, techników i szkół branżowych) na przyszły rok szkolny 2021/2022.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. (z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziałów wymagających od kandydatów podejścia do egzaminów, szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe – tu wnioski składane są od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.).

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

POTWIERDZENIE CHĘCI NAUKI

Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia, dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły – do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 RODZICE I UCZNIOWIE KLAS 8 !!!! BEZPŁATNE SZKOLENIE – ETAPY REKRUTACJI

Ogłoszenie VULCAN: “13 maja 2021 r. o godzinie 17:00 zostanie udostępniona bezpłatna transmisja online, na której zaprezentujemy etapy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system Nabory VULCAN. Podczas prezentacji przedstawimy kandydatom tegoroczny harmonogram naboru, opowiemy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do szkół. Dodatkowo przejdziemy przez proces wyboru placówek i podpisywania elektronicznego wniosku (…)”.

Adres strony na, której będzie dostępne szkolenie „ Akcja Rekrutacja – Elektroniczne nabory w trakcie pandemii 2021”:

https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

Dyrekcja ZSS w Roczynach