WAŻNE INFORMACJE – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W SYSTEMIE HYBRYDOWYM W KLASACH 4-8

przez | 11 maja 2021

Szanowni Rodzice,

od 17 maja br.  uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej przechodzą na naukę w systemie hybrydowym według następującego harmonogramu:

zajęcia w szkole:

 • 17.05.2021: 8a, 8b, 7a, 7b, 7c
 • 18.05.2021: 8a, 8b, 7a, 7b, 7c
 • 19.05.2021: 8a, 8b, 7a, 7b, 7c
 • 20.05.2021: 8a, 8b, 4a, 4b, 6b, 6c
 • 21.05.2021: 8a, 8b, 5a, 6a, 6b, 6c
 • 24.05.2021: 8a, 8b, 4a, 4b, 5a, 6a
 • 28.05.2021: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c

Zajęcia w domu (zdalnie) z wykorzystaniem platformy G Suite – Classroom, uczniowie pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania:

 • 17.05.2021: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c
 • 18.05.2021: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c
 • 19.05.2021: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c
 • 20.05.2021: 5a, 6a, 7a, 7b, 7c
 • 21.05.2021: 4a, 4b, 7a, 7b, 7c
 • 24.05.2021: 6b, 6c, 7a, 7b, 7c
 • 28.05.2021: 8a, 8b, 7a, 7b, 7c

Zajęcia stacjonarne w szkole  odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19 obowiązujących w szkole od 1 września 2020 r.

Dyrektor ZSS w Roczynach

Andrzej Kojder