Świetlicowy Konkurs Przyrodniczy ,,Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę”

przez | 23 września 2021
 Od poniedziałku 27.09.2021r. zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczym ,,Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę” – zbiórka kasztanów i żołędzi.
Zasady konkursu: 
termin27.09.2021r. –  15.10.2021r.
Zbiory– kasztany i żołędzie powinny być wysuszone i zważone oraz opisane ( imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość kilogramów).
Miejsce składowania – miejsce obok schodów prowadzących do świetlicy szkolnej.
Każdy Rodzic oraz uczeń biorący udział w konkursie powinien powiadomić wychowawcę świetlicy o dostarczeniu zbiorów.
           Zapraszamy do licznego udziału w konkursie.
                               Nagrody czekają!!!