Spotkanie z górnikiem

W piątek 3.12.2021r. przedszkolaki spotkały się z górnikiem, który
przybył do nas w odświętnym stroju. Dowiedzieliśmy się, że czapka górnicza to
czako, a godło górnicze to młotek i kilof. Górnicy pracują pod ziemią i zjeżdżają
do pracy windą. Jest tam ciepło, a praca jest niebezpieczna. Patronką górników
jest święta Barbara. Zobaczyliśmy starą lampę górniczą i hełm. Dzieci były
zainteresowane opowiadaniem górnika.