SPÓJRZ INACZEJ

przez | 23 lutego 2022

W tym roku szkolnym kolejne wychowawczynie naszej szkoły panie Izabella Ogiegło i Elżbieta Walczak  z powodzeniem przeszły szkolenie dające uprawnienia do prowadzenia rekomendowanego programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych pt. „SPÓJRZ INACZEJ”. Nauczycielki z zaangażowaniem  i ku zadowoleniu uczniów  realizują na lekcjach wychowawczych  tematy programu. Jest to  profilaktyka uniwersalna, oparta na rozumieniu i zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, aby potrafiło w sposób konstruktywny rozwiązywać trudne sytuacje, a w przyszłości nie sięgało w tym celu po środki uzależniające. Program uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów w konstruktywny sposób, umiejętności pracy w grupie.

Więcej informacji na temat programu: https://www.spojrzinaczej.pl/

Szkolenie zostało zorganizowane i opłacone przez Dział Profilaktyki Środowiskowej OPS w Andrychowie.