Podziękowania

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za tak ogromne zaangażowanie w zbiórkę dla Ukrainy. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że macie Państwo wielkie serca! Dziś zebrane artykuły zostały przekazane harcerzom z 2 Andrychowskiego Szczepu Drużyn Wodnych, które następnie zostaną przetransportowane do punktu w Krakowie i przekazane mieszkańcom Lwowa.