Uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela

przez | 13 października 2022

Z okazji przypadającego na 14 października Dnia Komisji Edukacji Narodowej zwanego Dniem Nauczyciela Szkolne Koło Teatralne oraz Samorząd Uczniowski zaprosiły 11. października całą społeczność szkolną, przedstawicieli Rady Rodziców, emerytowanych pracowników na krótki program artystyczny. Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście byli świadkami konferencji naukowej, której jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był przyszłości edukacji. Wizję przyszłości przedstawili dyrektorowi  i poszczególnym nauczycielom znamienite osobistości ze świata nauki, kultury i rozrywki. Wystarczy wspomnieć takie postacie, jak: Albert Einstein, Mieszko I, Neron, Balladyna czy M. Pudzianowski. Jedno po tych wizytach jest pewne, a mianowicie, że możemy patrzeć w przyszłość z ufnością i optymizmem.Ponadto uczestnicy akademii podziwiali talenty wokalne występujących dzieci i młodzieży. Prowadząca koncert M. Kopaczewska złożyła w imieniu wszystkich uczniów na ręce pana dyrektora Andrzeja Kojdra życzenia zdrowia, satysfakcji z pracy, samych szczęśliwych chwil i spełnienia marzeń. Życzenia przekazała również przedstawicielka Rady Rodziców p. E. Krzak. Pan dyrektor podziękował Samorządowi Uczniowskiemu, Kołu Teatralnemu i ich opiekunom (p. A. Ćwiertnia, p. B. Kolber) oraz p. M. Mikule za przygotowanie oprawy artystycznej programu i życzył wszystkim pracownikom naszej szkoły dużo zdrowia, pomyślności i samych pogodnych chwil. My również przyłączamy się do życzeń i składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Wszystkiego najlepszego!