Filmowe andrzejki

przez | 11 grudnia 2022

W tym roku w naszej szkole andrzejki były niemal tradycyjne. Wróżby zostały przygotowane przez Samorząd Uczniowski i klasę 4b. Nasi uczniowie dowiedzieli się, jaki zawód będą wykonywać
w przyszłości, poznali hipotetyczne imię współmałżonka i zjedli ciastka z wróżbą. Wielu próbowało także zinterpretować swój los na podstawie wosku przelanego przez klucz. A potem, kiedy emocje opadły, wszyscy udali się do zaadaptowanych na sale kinowe klas.