Dzień 21 marca w przedszkolu

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Żegnanie zimy i przywitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Na zajęciach przedszkolaki z pomocą pań nauczycielek wykonały słomianą  lalkę , która dla nich jest symbolem srogiej zimy oraz kolorowe gaiki. Dzieci tęsknią za słońcem , chcą się cieszyć i bawić w jego ciepłych promieniach . Chcą jak najprędzej  zrzucić ciepłą kurtkę i rękawiczki. Dlatego  marzannę z Przedszkola wyprowadził tłum przedszkolaków, który  przemaszerował  barwnym  pochodem  po  okolicy. W  ten  sposób  dzieci    wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku. Wiosno witaj!