Rozstrzygnięcie XX Gminnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią na Ty”

27 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach
56 uczniów z 11 szkół Gminy Andrychów wzięło udział w XX edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego, który odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Andrychowa. Patronat medialny objęły Nowiny Andrychowskie i Radio Andrychów.

Zadania zostały przygotowane w dwóch kategoriach – dla uczniów klas drugich
i trzecich. Pisali dyktando, rozwiązywali zagadki, krzyżówki, rebusy i inne zadania
z trudnościami ortograficznymi.
Uczestnicy po raz pierwszy walczyli w swoich kategoriach o Nagrodę Specjalną – PIÓRO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

KATEGORIA KLAS DRUGICH:
I miejsce Aleksander Suchocki ZSS Sułkowice Bolęcina
II miejsce Paweł Nidecki ZSS Sułkowice Łęg
III miejsce Franciszek Kliś ZSS Roczyny

Nagrodę Specjalną –
Pióro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie
w kategorii klas drugich zdobył
Aleksander Suchocki

KATEGORIA KLAS TRZECICH:
I miejsce Kacper Hutniczak SP nr 2 Andrychów
II miejsce Milena Słanek ZSS Roczyny
III miejsce Karol Góral ZSS Rzyki

Nagrodę Specjalną –
Pióro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie
w kategorii klas trzecich zdobył
Kacper Hutniczak

Laureatów konkursu zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród
4 maja 2023r., na godzinę 11:00

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, nauczycielom przygotowującym wychowanków do ortograficznej rywalizacji oraz nauczycielom pracującym w komisji konkursowej.

Szczególne podziękowania kierujemy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu,
Kultury i Turystyki w Andrychowie, Drukarni Granpak, Radzie Rodziców ZSS
w Roczynach, Państwu Góral „Lewiatan”, p. Ireneuszowi Górskiemu „Artykuły papiernicze” oraz firmie Wosana S.A. za wsparcie już historycznego XX Gminnego Konkursu Ortograficznego.