Misje – Projekt “Adopcja na odległość”

Misje – Projekt “Adopcja na odległość”

Współpraca z Sekretariatem Misyjnym

w Konstancinie Jeziorna 

2022-2023


Rok szkolny w Afryce zakończony!
W ramach projektu „Adopcja na odległość” w roku szkolnym 2022/23 wspieraliśmy edukację: Yanga Estelle Nicole i Zougue Ankoul Michelle.
Z ostatnich doniesień mailowych, dzieci na Misji w Esseng w Kamerunie, którą prowadzą bezhabitowe Siostry Zgromadzenia od Aniołów z Konstancina Jeziorne, zakończyły rok szkolny 2.06.2023 roku.
Yanga Estelle Nicole uczęszczała do trzeciej klasy.
Zougue Ankoul Michelle ukończyła klasę szóstą, o czym świadczy kopia jej świadectwa.
Michelle pragnie kontynuować naukę. W związku z tym, zdawała egzamin państwowy do szkoły średniej. Wyniki tego egzaminu będą znane pod koniec czerwca. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, to pojedzie do szkoły do Yaunde, gdyż w wiosce Esseng nie ma szkoły średniej.
Kopie świadectw i list od siostry misjonarki oraz od dzieci, otrzymamy w wersji papierowej, we wrześniu.
Nadesłane zdjęcia przedstawiają:

Michelle z pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia w Atoku, w której brała udział. Jest ona na zdjęciu razem z siostrą Mirką, druga od strony lewej.

Kopia świadectwa Michelle

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka Afrykańskiego 2023r.
Święto to obchodzone jest corocznie od 1991 roku. Inicjatorem obchodów była Organizacja
Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska) w zespół z organizacją UNICEF-u. Afryka to
piękny kontynent, niestety silnie dotknięty biedą. W bogatej Europie trudno nam sobie
wyobrazić, w jakich warunkach żyją tam dzieci. Ideą obchodów jest uświadomienie potrzeby
niesienia pomocy dla najmniejszych mieszkańców Afryki.

 

 

Zougue Ankoul Michelle

 

Siostry Misjonarki od Aniołów działają bardzo prężnie
Więcej informacji można znaleźć:
https://misje.siostryodaniolow.pl/esseng
https://www.facebook.com/people/Misje-Si%C3%B3str-od-
Anio%C5%82%C3%B3w/100064548621783/

Wszystkim dzieciom Czarnego Kontynentu, darczyńcom życzymy spokojnych, bezpiecznych,
a przede wszystkim udanych wakacji!!!