”MAGICZNA MOC BAJEK” 2022/2023r. (IV edycja)

”MAGICZNA MOC BAJEK” 2022/2023r. (IV edycja)

Międzynarodowy projekt czytelniczy “Magiczna moc bajek” został oficjalnie zakończony. W projekcie wzięła udział cała grupa 3-latków (PA “Misie”) czyli 25 uczniów. Projekt był realizowany pod opieką wychowawcy Iwony Downar-Nowak
Wszystkie moduły od października 2022r. do maja 2023r. zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi projektu „Magiczna moc bajek”. Dzieci angażowały się podczas zajęć i z chęcią poznawały utwory literackie czytane przez nauczyciela oraz rodzica. Poszczególne zadania pozwoliły na nabycie u dzieci umiejętności społecznych i emocjonalnych. Poznały świat wartości, wzbogaciły wiedzę i dobrze się bawiły podczas przygód ich ulubionych bohaterów książkowych. Poznały także bajki z dawnych lat, które oglądały z dużym zainteresowaniem i chęcią poznania bohaterów poszczególnych bajek. “Magiczna moc bajek” wpłynęła pozytywnie na rozwój dzieci na ich wrażliwość moralną, rozwój mowy oraz była ona jedną z najlepszych sposobów relaksu u tak małych dzieci.
Wszystkie dzieci na zakończenie Międzynarodowego projektu czytelniczego “Magiczna moc bajek” otrzymały certyfikaty.

Iwona Downar-Nowak