Ostatnie spotkanie w szkole

przez | 6 lipca 2023

6 lipca byłe już klasy ósme otrzymały zaświadczenia o wynikach egzaminu. Dyrektor pogratulował wszystkim uczniom oraz wręczył pamiątkowe kubki z logo szkoły uczniom, którzy uzyskali średni procentowy wynik z egzaminu powyżej 90 %.