Warsztaty dla rodziców

przez | 18 września 2023

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla rodziców – mieszkańców Gminy Andrychów, organizowane w ramach Andrychowskich Dni Profilaktyki 2023.

  • 27 września 2023 r., godz. 17:00-19:00 – Patotreści – czyli z czym do czynienia mają nasze dzieci?
  • 28 września 2023 r., godz. 17:00-19:00 – Zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży.
  • 5 października 2023 r., godz. 17:00-19:00 – Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego i fizycznego mojego dziecka.
  • 6 października 2023 r., godz. 17:00-19:00 – Budowanie poczucia własnej wartości i samooceny u dziecka.

Warsztaty odbędą się w budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10.

Prowadzący:

dr Renata Grzywacz – Założycielka i właścicielka Instytutu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych Renata Grzywacz w Rzeszowie
posiadająca kwalifikacje i uprawnienia zawodowe w zakresie: Socjoterapii i Profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży, Terapii uzależnień,                                                                                                      Terapia rodzin, Trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych).

mgr Izabela Huzarska – Specjalista w zakresie treningu mentalnego dzieci, młodzieży i dorosłych, posiadająca kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe w zakresie Psychologii.

Informacje i zapisy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
Dział Profilaktyki Środowiskowej
ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 24 29
e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.