CZAS NA ŚLUBOWANIE!

przez | 17 października 2023

Tradycją w naszej szkole jest, że w październiku pierwszoklasiści przeżywają pierwszą ważną uroczystość – Pasowanie na ucznia. 12 października 2023 roku pierwszaki ubrani odświętnie oraz stremowani, w obecności przybyłych gości zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. W podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia. Przyrzekali szanować nauczycieli i rodziców, pomagać słabszym i młodszym, czcić i kochać ojczyznę. Po złożeniu ślubowania Pan dyrektor Andrzej Kojder dokonał pasowania. Wielkim piórem położonym na prawym ramieniu, każde dziecko zostało pasowane na ucznia Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach. Wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Były również upominki od rodziców i pamiątkowe zdjęcia.