Spotkanie z leśnikiem

przez | 26 października 2023

Uczniowie klas 1-3 w tym tygodniu spotkali się z leśnikiem panem Patrykiem Chlebkiem który opowiadał o zasadach i technikach ochrony lasu. Wyjaśniał, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz jakie konsekwencje mogą wyniknąć z narażania lasu na zanieczyszczenia, wycinkę drzew czy nieprzemyślane działania człowieka. Uczniowie mogli zadać leśnikowi pytania na ten temat i dowiedzieć się, w jaki sposób sami mogą pomagać w utrzymaniu zdrowego i zrównoważonego lasu.
Podczas spotkania leśnik opowiadał także o swojej pracy i codziennych obowiązkach oraz o zwierzętach które zamieszkują las.
Spotkanie z leśnikiem miało na celu nie tylko poszerzenie wiedzy uczniów, ale również rozbudzenie zainteresowania przyrodą oraz zachęcenie do dbania o środowisko. Uczniowie wyszli z tego spotkania z większą wiedzą i świadomością potrzeby ochrony lasu, co przyczynia się do kształtowania odpowiedzialnych obywateli.