„Anioły Bożonarodzeniowe”

przez | 21 listopada 2023
????Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału
w szkolnym konkursie plastycznym
????????„Anioły Bożonarodzeniowe”????????
????Organizator: Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
????Celem konkursu jest propagowanie pięknej tradycji bożonarodzeniowej, promowanie kreatywności i aktywności twórczej.
Zasady konkursu
????Konkurs skierowany jest do klas 1-3 oraz 4-8
????Prace konkursowe powinny zostać wykonane według następujących zasad: technika dowolna np.: różnorodne masy plastyczne, drewno, ceramika, tkaniny, techniki mogą być mieszane (anioły przestrzenne).
????Prace nie będą zwracane uczestnikom – przechodzą na własność organizatora.
????Każdy uczestnik oddaje pracę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa. Kartkę ze sztywnego papieru należy przywiązać do Aniołka.
????Prace należy dostarczyć do wychowawców klas lub nauczyciela plastyki do 8.12 2023 r.
????Prace zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy,
z którego dochód
w całości zostanie przekazany dla Leosia – syna naszego nauczyciela p. Kamila Góry. https://www.facebook.com/1898Leon
????Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych klasy 1-4, 5-8.
????Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na uroczystym apelu bożonarodzeniowym 21.12.2023r.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Otwórzmy nasze serca na potrzeby innych.