Świetlica

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej codziennie

do 7:00 – 16:00

Wychowawcy: mgr Iwona Droździk

mgr Bożena Gałgan

Świetlica szkolna znajduje się w części C budynku szkoły. Składa się ona z trzech sal: sali do nauki i zajęć wyrównawczych, sali do zabaw i gier dydaktycznych oraz komputerowych, sali do relaksu i wypoczynku. Jest ona funkcjonalnym i nowocześnie urządzonym wnętrzem w ramach programu rządowego szkolne miejsce zabaw “Radosna szkoła”.
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu braków programowych. Nasza świetlica jest zawsze pięknie ozdobiona pracami, które wykonują własnoręcznie uczniowie.

W świetlicy dzieci korzystają z różnych pomocy dydaktycznych, gier i zabawek np. z chusty animacyjnej, klocków konstrukcyjnych itp. W świetlicy organizujemy różne konkursy tematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy plastyczne. Wiele konkursów organizowanych jest przy współudziale Biblioteki Miejskiej w Andrychowie np. konkurs plastyczny „ Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki”, gdzie uczestnikom zostały wręczone skromne upominki. Corocznie organizujemy konkurs przyrodniczy „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” . Koło Łowieckie „Rogacz” zapoznaje dzieci ze specyfiką pracy leśnika. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizujemy wraz z Biblioteką Miejską w Andrychowie cykl spotkań z osobami pełniącymi różne funkcje społeczne np. z pracownikiem Straży Miejskiej w Andrychowie, panią Elżbietą Drzazgą. Świetlica bawi i uczy. Bierze udział w różnych projektach organizowanych na terenie szkoły, między innymi zajęcia otwarte na temat : Sieroctwo społeczne i eurosieroctwo z zaproszonym gościem, pracownikiem OPS w Andrychowie panią mgr Barbarą Sordyl.

 

Zajęcia plastyczne

Dzień Pluszowego Misia 🙂

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

????????PASOWANIE NA ŚWIETLICZKA????????
????????????W październiku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste „Pasowanie na Świetliczka”. Jednak zanim nastąpiło uroczyste ślubowanie, to każdy z uczestników musiał przejść test gotowości świetlicowej, który sprawdził ich wiedzę i umiejętności niezbędne, aby miło spędzać czas w świetlicy szkolnej. Kolejnym krokiem było przeczytanie i zaakceptowanie poprzez złożenie odcisku palca Regulaminu Świetlicy. Na zakończenie, by dopełnić tradycji, uczniowie przystąpili do ślubowania i złożyli uroczystą przysięgę a pani wicedyrektor Joanna Kosar dokonała uroczystego pasowania każdego Świetliczka Po uroczystym ślubowaniu na dowód przyjęcia do gromady świetlicowej, każdy pierwszak otrzymał medal???? i słodki poczęstunek????????????. Wychowawcy świetlicy życzą nowym Świetliczkom wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym. Dziękujemy również Radzie Rodziców za ufundowanie medali i słodkiego poczęstunku.
 

Witaj Szkoło !

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI !

DZIEŃ CHŁOPAKA !

 

 

Jesień w świetlicy !

 

Dzień Nauczyciela !

Wymarzona świetlica !

Jesień

 

PASOWANIE NA ŚWIETLICZKA