Kadra Pedagogiczna

JĘZYK POLSKI
mgr Sylwia Piekarczyk
mgr Dorota Sadlik
mgr Barbara Kolber
mgr Agata Ćwiertnia

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Jolanta Koloch
mgr Izabella Ogiegło
mgr Elżbieta Walczak
mgr Martyna Wandor

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Aleksandra Polak
mgr Jolanta Koloch
mgr Izabella Ogiegło

HISTORIA
mgr Grażyna Jończy
mgr Aneta Zwieńczak
mgr Mateusz Miśków

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Aneta Zwieńczak
mgr Mateusz Miśków

MATEMATYKA
mgr Anna Kocemba
mgr Dorota Wróbel
mgr Angelika Łysoń

BIOLOGIA
mgr Joanna Kosar
mgr Dorota Mikołajek

PRZYRODA
mgr Joanna Kosar
mgr Dorota Mikołajek

CHEMIA
mgr Dorota Mikołajek

FIZYKA
mgr Angelika Łysoń

GEOGRAFIA
mgr Maciej Tomiczek

INFORMATYKA
mgr Angelika Łysoń
mgr inż. Kamil Góra

TECHNIKA
mgr Aleksandra Polak
mgr Maciej Tomiczek

PLASTYKA
mgr Grażyna Jończy

MUZYKA
mgr Maria Mikuła

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Andrzej Kojder
mgr Sławomir Nowak
mgr Wiesław Skupień
mgr Jacek Sordyl
lic. Jan Kołodziejczyk

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Maciej Tomiczek

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Jacek Sordyl

RELIGIA
mgr Maria Mikuła
mgr Barbara Walczak
ks. Paweł Hubczak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Aneta Zwieńczak
mgr Renata Gordon

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Anna Gondko
mgr Barbara Smaza
mgr Grażyna Dybał
mgr Iwona Gużyńska
mgr Ewa Buldończyk
mgr Anna Kopaczewska
mgr Ewa Cinal
mgr Bożena Gałgan
mgr Katarzyna Gurdek Wojewodzic

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
mgr Magdalena Bogdan
mgr Renata Karbowiak
mgr Justyna Zaremba
mgr Marzena Zając
mgr Justyna Adamaszek
mgr Stanisława Talar
mgr Monika Gałuszka
mgr Marcelina Kąkol
lic. Iwona Stawowy
mgr Magdalena Dziedzic
mgr Iwona Downar

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Elżbieta Grzyb

SURDOPEDAGOG
mgr Maciej Tomiczek

BIBLIOTEKARZ
mgr Barbara Kolber
mgr Anna Fąferko

ŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Iwona Droździk
mgr Bożena Gałgan

mgr Anna Gondko