Rekrutacja do przedszkola

Nabór do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami związanymi z tegorocznym naborem do przedszkoli:

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji przyjmowane  będą przez sekretariat szkoły ZSS w Roczynach w godzinach jego pracy (7.30-15.30) w okresie od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2017-2020 zamieszkałych na terenie
Gminy Andrychów.  Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow .
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają wniosek w formie elektronicznej,

a następnie drukują go i podpisują . Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z odpowiednimi oświadczeniami należy składać w sekretariacie szkoły ZSS w Roczynach od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r.

Wniosek o przyjęcie kandydata, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się tylko
raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 10.03.2023 r.  ( system
elektroniczny działa do godziny 15:00, wniosek wydrukowany z systemu należy złożyć najpóźniej do
10.03.2023r. ). Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego
wniosku o przyjęcie kandydata  do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie
dziecka w rekrutacji.

Pełna treść ogłoszenia: https://andrychow.eu/rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2023-2024/

 

Ważne ogłoszenie dla kandydatów do Przedszkola Publicznego przy ZSS w Roczynach

Informujemy,  iż rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego przy ZSS Roczynach zobowiązani są do złożenia  deklaracji woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Deklaracje przyjmowane będą przez sekretariat ZSS w Roczynach (ze względu na okres świąteczny) w dniach 30.03.-5.04. w godzinach 7.30-15.30.