Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych

SPÓJRZ INACZEJ
W naszej szkole realizowany jest program zajęć wychowawczo – profilaktycznych pt. „SPÓJRZ INACZEJ”. Nauczyciele z zaangażowaniem i ku zadowoleniu uczniów realizują na lekcjach wychowawczych tematy programu.

Jest to profilaktyka uniwersalna, oparta na rozumieniu i zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, aby potrafiło w sposób konstruktywny rozwiązywać trudne sytuacje, a w przyszłości nie sięgało w tym celu po środki uzależniające. Program uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów w konstruktywny sposób, umiejętności pracy w grupie.

Więcej informacji na temat programu:
Szkolenie zostało zorganizowane i opłacone przez Dział profilaktyki Środowiskowej OPS w Andrychowie.

SPÓJRZ INACZEJ