Podręczniki

Obowiązujące podręczniki w roku 2022/2023 zostały zestawione w załączonym pliku. We wszystkich klasach podręczniki zostały objęte dotacją rządową poza podręcznikami i ćwiczeniami z przedmiotu religia, które uczeń zobowiązany jest zakupić samodzielnie.

Plik do pobrania: