Stołówka

Szanowni Rodzice,
wszelkie informacje dotyczące płatności za wyżywienie  dzieci w przedszkolu i szkole proszę kierować do intendenta szkoły-pani Elżbiety Sordyl (tel.733 788 068).

Wpłaty za herbatę,  śniadania i obiady dokonujemy przelewem:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie

nr: 86 8110 0000 2001 0031 2350 0001

tytułem: wpłata za…/ imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

Jadłospis:

04.12.2023-15.12.2023 Jadłospis

Nowy system rejestracji obecności  w przedszkolu

W związku z wprowadzaniem do Przedszkoli w Gminie Andrychów od 1.09.2023 Zintegrowanego systemu zarządzania prosimy Rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka do/z Przedszkola w Roczynach o pobranie na telefon darmowej aplikacji “Obecność Vulcan” w celu mobilnej rejestracji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.

Obecność Vulcan– instrukcja instalacji.

 

Film instruktażowy na YouTube “Obecność VULCAN. Rejestrowanie obecności przedszkolaków przy pomocy smartfona”: https://www.youtube.com/watch?v=Qye2ZiXJ230

Odnotowanie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola będzie się odbywało poprzez zeskanowanie rozmieszczonych na terenie przedszkola kodów QR. W celu uniknięcia „kolejek” przy rejestrowaniu pobytu, kody QR będą wywieszone w kilku miejscach na terenie placówek.

Aplikacja „Obecność VULCAN” służy do rejestrowania godzin pobytu dzieci w placówce oraz naliczania na ich podstawie odpłatności. Uzupełnieniem programu „Opłaty VULCAN” oraz „Obecność VULCAN” jest e-dziennik, który umożliwi rodzicowi m.in. bieżące zgłaszanie nieobecności, otrzymywanie informacji o naliczonych odpłatnościach (nie będą rozprowadzane papierowe kwity opłat za przedszkole).

 Rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dzieci do/z Przedszkola są zobowiązane do rejestracji godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. W przypadku nie zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka z placówki przedszkolnej system nalicza czas pobytu dziecka od otwarcia do zamknięcia Przedszkola  tj. od 6.45 do 17.00.

 

Stawka żywieniowa dzienna w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 11,95 zł (w tym 3,97 dopłata z Urzędu Miejskiego).