Europejski Fundusz Społeczny

Nasza szkoła otrzymała z Europejskiego Fuduszu Społecznego wsparcie finansowe na następujące projekty:

  • “Pracownie Internetowe dla szkół” w roku 2008 – otrzymaliśmy z MEN nową pracownię komputerową (serwer, 10 komputerów uczniowskich, drukarkę laserową, skaner, rzutnik, słuchawki, mikrofony, laptop oraz oprogramowanie)
  • “Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – otrzymaliśmy komputery oraz internet do biblioteki w roku 2005 oraz 2007.
  • “Radosna szkoła” – wyposażono świetlicę szkolną w 2010 roku.
  • “Program Youngster” – wsparcie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich
  • „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Andrychów” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2012/13 w naszej szkole realizujemy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • “Akcja Informacja” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów klas I-III gim poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i doradztwie zawodowym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacyjnych narzędzi cyfrowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Dodatkowo odbędą się zajęcia pozalekcyjne: Lego Mindstroms – A może inżynier?, Nowoczesny w nauce, Projektowanie stron i grafika komputerowa. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach będą korzystać z doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego.