Patron szkoły

Mieszko I (? – 992) – syn Siemomysła /Ziemomysła/, wywodził się z legendarnego rodu Piasta, z plemienia Polan, które dało początek nazwie Polska. Pierwszy historyczny władca państwa polskiego. Władzę objął około 960 roku i władał na ziemiach dzisiejszej Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza. Później przyłączył Małopolskę i Śląsk. W 965 roku Mieszko poślubił księżniczkę czeską Dobrawę i wraz z całym krajem przyjął chrzest (966 r.). Tę datę uznajemy za początek państwa polskiego. Chrystianizację kraju prowadził przybyły do Polski w 968 roku biskup Jordan. W roku 972 margrabia Hodon wtargnął na ziemie zachodnie Polski, ale został rozgromiony przez wojska Mieszka pod Cedynią. Po śmierci Dobrawy, aby zabezpieczyć zachodnie granice kraju pojął za żonę niemiecką księżniczkę Odę. W polityce wewnętrznej dbał książę o rozwój Kościoła, fundując okazałe świątynie w Gnieźnie i Poznaniu. Uważany jest za twórcę podstaw gospodarczych, a także organizacji terytorialnej i wojskowej państwa. Jako panujący wykazał się dużą mądrością polityczną, dzięki której rozszerzył i umocnił państwo. Syn Mieszka i Dobrawy, Bolesław zwany Chrobrym został pierwszym koronowanym władcą Polski.

 

Hymn szkoły

My Słowianie, my Słowianie
Obronimy nasze grody
Czas pokoju niech nastanie,
Czas miłości, wiecznej zgody.

Orła lot wysoki
Granic naszych strzeże
Już od czasów Mieszka
Wytrwaliśmy w wierze.

Mieszko pierwszy, władca Polan
Dał początek mej ojczyźnie
My winniśmy wzorem przodków
służyć wiernie ojcowiźnie.

autorki tekstu oraz melodii: Barbara Babik, Zofia Trzop