Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami związanymi z tegorocznym naborem do klas I szkół podstawowych.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I SP, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Zarządzenie_Nr 36/23 Burmistrza Andrychowa_

Rodzice kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Roczynach zamieszkujący poza obwodem szkoły  zobowiązani są  do złożenia stosownych dokumentów rekrutacyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły.

Karta zapisu do klasy I

deklarcja_woli_przyjecia_do_szkoły

Rodzice kandydatów do I klasy  z obwodu naszej szkoły zobowiązani są do złożenia karty zapisu do I klasy w terminie od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30.