Ślubujemy! – uroczyste Pasowanie na ucznia.

przez | 15 października 2022

Tradycyjnie w naszej szkole, w miesiącu październiku pierwszoklasiści
przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość – Pasowanie na ucznia.
14 października 2022r. w Dniu Święta Edukacji Narodowej pierwszaki
odświętnie ubrani i przejęci, w obecności licznie przybyłych gości
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły ślubowali być
pilnymi i wzorowymi uczniami oraz należycie wypełniać obowiązki ucznia.
Przyrzekali szanować nauczycieli i rodziców, pomagać słabszym i młodszym,
czcić i kochać swoją ojczyznę.
Po złożeniu Ślubowania Pan dyrektor Andrzej Kojder dokonał Pasowania.
Wielkim piórem położonym na prawym ramieniu, każde dziecko zostało
Pasowane na ucznia Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach. Pani
wicedyrektor Joanna Kosar wręczyła uczniom legitymacje szkolne, a
wychowawczynie pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło upominków od rodziców
oraz pamiątkowych zdjęć.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy, aby ten dzień pozostał w ich
pamięci, jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.