przez | 15 listopada 2022

 

 Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym

„Anioły Bożonarodzeniowe”

  1. Organizator: Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
  1. Cele konkursu:

a.)Propagowanie pięknej tradycji bożonarodzeniowej.

b.)Promowanie kreatywności i aktywności twórczej.

c.)Zachęcanie do samodzielnego i kreatywnego wykonania ozdób świątecznych.

  1. Zasady konkurs

Prace konkursowe powinny zostać wykonane według  następujących zasad:

technika: dowolna ( różnorodne masy plastyczne, ceramika, szyte z materiałów )

  • techniki mogą być mieszane
  1. Prace nie będą zwracane uczestnikom – przechodzą na własność organizatora.
  2. Każdy uczestnik oddaje pracę z następującymi informacjami (kartkę ze sztywnego papieru należy przywiązać do Aniołka): imię, nazwisko, klasa.
  3. Prace należy dostarczyć do p. Anny Gondko, p. Grażyny Dybał lub p. Barbary Smazy do 5 grudnia 2022 r.
  4. Wyróżnione prace zostaną przekazane do Andrychowskiego Domowego Hospicjum.