“Magiczna Moc Bajek”

Grupa MISIE pod opieką wychowawcy Iwony Downar-Nowak w kwietniu zrealizowała kolejny moduł
innowacji pedagogicznej “Magiczna moc bajek”. Moduł dotyczył piękna i ochrony przyrody.

W tym module dzieci zrealizowały następujące zadania:
1.”Zdrowie z łąk i pól” – dzieci z pomocą nauczyciela zasiały wiosenne kwiaty oraz rośliny. Następnie
nauczyciel omówił z dziećmi najważniejsze elementy potrzebne do życia roślin i kwiatów. Dzieci
prowadziły obserwację wzrostu rośliny przez miesiąc kwiecień.

2. “Razem ratujemy pszczoły” – dzieci obejrzały krótki film edukacyjny na temat pszczół, poznały ich
środowisko życia. Nauczyciel omówił z dziećmi wygląd pszczoły. Uczniowie dowiedzieli się także jak
powstaje miód i jakie są jego rodzaje. Na koniec zajęć dzieci pokolorowały pszczółki.

3. Bajki z dawnych lat “Pszczółka Maja” – dzieci obejrzały przygody rezolutnej i zwinnej Pszczółki
Mai. Następnie pokolorowały postać z bajki.

4. “Sowa, co bałagan ma w porządku” – nauczyciel przeprowadził rozmowę z dziećmi na temat
przeczytanej książki. Wyjaśnił uczniom, że gromadzenie niepotrzebnych rzeczy nie prowadzi do niczego
dobrego. Gromadzenie zbędnych “przydasiów” zajmuje dużo miejsca. Podzielenie się nimi z innymi
osobami uszczęśliwi je, a my zyskamy więcej wolnej przestrzeni.