MAGICZNA MOC BAJEK

W maju grupa MISIE zrealizowała ostatni moduł innowacji pedagogicznej

“Magiczna moc bajek”. Moduł ten został poświęcony rodzinie.
W tym module dzieci zrealizowały następujące zadania:
1. Kolaż rodzinnych marzeń i pragnień – pogadanka na temat rodzinnych marzeń i
pragnień. Dzieci zapoznały się z wierszem pt. “Nasze marzenia”. Następnie dzieci
opowiedziały o swoich marzeniach. Na koniec zajęć wykonały obrazek, który wyraził ich
marzenia – dzieci naklejały wymarzone zabawki na wielkie słoneczne okulary.

2. “Rodzina to najlepsza drużyna” -w dniu 20.05.2023r. dzieci i rodzice wzięli udział w
Pikniku Rodzinnym. Dzieci przygotowały występy dla rodziców pod opieką swoich
wychowawców. Następnie rodzice i dzieci bawili się razem podczas atrakcji przygotowanych
przez nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach. Był to dzień integracji
rodziców z dziećmi, który pozwolił im wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

3. Bajki z dawnych lat “Muminki” – dzieci poznały bohaterów bajki – Muminki. Poznały
także przygody mieszkańców doliny Muminków, którzy zawsze potrafią wyjść z opresji i
mogą polegać na swoich przyjaciołach.