#SADZIMY

przez | 30 października 2023

“Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec – drewno – tworzący domy również dla nas.”

Z tym przesłaniem, dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych w ramach ogólnopolskiej akcji” #SADZIMY” znalazły miejsce dla otrzymanych z Nadleśnictwa w Andrychowie sadzonek sosny.