“PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE”

“PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE”
Biblioteka Szkolna organizuje zbiórkę książek używanych. Część z nich przekazana zostanie na kiermasz książek, który odbędzie się podczas pikniku szkolnego.
Prosimy o przynoszenie do biblioteki książek w bardzo dobrym stanie, wydanych po roku 2010.
Dziękujemy
Anna Fąferko i Barbara Kolber