SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO RADIOWĘZŁA

Szkolny radiowęzeł w ZSS w Roczynach działał od początku II semestru 2023/2023r.
 po początkowej dużej rotacji zainteresowanych ostateczny skład członków radiowęzła
wynosi 8 osób
 nauczyciele koordynujący działalność radiowęzła: p. Maria Mikuła, p. Elżbieta
Walczak, p. A. Ćwiertnia
 miejsce – sala 3a pod opieką p. E. Walczak
 czas działalności – niemal każda przerwa od 8.45 do ok. 13.50 (w zależności od planu
lekcji zaangażowanych uczniów)
Cele:
 szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę
 uwrażliwienie na muzykę
 funkcja rozrywkowa
 angażowanie uczniów w życie szkoły
 funkcja informacyjna
 współpraca z Samorządem Uczniowskim

Zrealizowane działania:
 włącznie muzyki na przerwach
 informowanie o szczęśliwym numerku
 udział w szkolnych obchodach Dnia Kobiet (życzenia)
 informowanie o bieżących wydarzeniach z życia szkoły
 wycieczka do Radia Andrychów – przyjrzenie się warsztatowi radiowca, udział w
audycji na żywo
 wizyta redaktora Radia Andrychów p. J. Dyrlagi w radiowęźle

Plany i zamierzenia na rok szkolny 2023/2024
 kontynuacja realizowanych celów
 próba szerszej współpracy z Radiem Andrychów
 próba wdrożenia w reportaż radiowy

Dziękujemy za wsparcie finansowe GRUPIE KĘTY I RADZIE RODZICÓW.