Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami związanymi z tegorocznym naborem klas I szkół podstawowych.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I SP, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Zarządzenie Burmistrza Andrychowa w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 dla kandydatów do klas I SP spoza obwodu szkoły

Rodzice kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Roczynach zamieszkujący w obwodzie zobowiązani są również do złożenia stosownych dokumentów rekrutacyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły.

Karta zapisu do klasy pierwszej