Komunikat w sprawie uchodźców z Ukrainy

Komunikat w sprawie uchodźców z Ukrainy

Szanowni Rodzice, Mieszkańcy Roczyn!

W związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi również  na terenie naszej miejscowości pojawia się coraz więcej uchodźców wojennych z tego kraju . Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie tym osobom informacji o konieczności rejestracji – w  przypadku niedokonania jej podczas przekraczania granicy.

Urząd Miejski w Andrychowie prosi o wypełnienie i dostarczenie do urzędu kwestionariuszy uchodźcy dla potrzeb prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie ewidencji osób (uchodźców z Ukrainy).

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem:

https://radioandrychow.pl/uchodzcy-z-ukrainy-dokumenty/

Wśród uchodźców z Ukrainy znajdują się również dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Bardzo prosimy o przekazanie Rodzicom/Opiekunom tych dzieci informacji o możliwości objęcia ich opieką przedszkolną i edukacją szkolną. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.