ZAKOŃCZENIE AKCJI EKOLOGICZNEJ “KLEJ AMOS”

ZAKOŃCZENIE AKCJI EKOLOGICZNEJ “KLEJ AMOS”
Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022\2023 przyłączyło się do akcji
zbierania pustych tubek po kleju AMOS. W ciągu całego roku szkolnego udało
się nam zebrać 120 pustych opakowań po kleju. Dzięki tej akcji ekologicznej,
nasze przedszkole otrzyma 30 nowych tubek kleju AMOS. Kleje zostaną
wykorzystane do codziennych zajęć z dziećmi.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję ekologiczną.
DZIĘKUJEMY!

wychowawca grupy Pa „Misie”
Iwona Downar-Nowak